กิ้งก่าสยอง เมกาลาเนีย ยักษ์ใหญ่แห่งเกาะโคโม

กิ้งก่าสยอง เมกาลาเนีย
ออสเตรเลียเมื่อ 60,000 ปีที่แล้ว เคยเป็นที่อยู่ของนักล่าสายพันธ์ุดึกดำบรรพ์ที่น่าหวาดกลัว

มันคือ เมกาลาเนีย (Megalania) กิ้งก่ายักษ์ใหญ่ที่สุดที่เคยมีบนโลก
เมกาลาเนีย(ชื่อวิทย าศาสตร์ Megalania Prisca)เป็นสัตว์ในตระกูล varanidae

ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับเหี้ยและตะกวดชนิดต่างๆ รวมถึงมังกรโคโมโด

ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานสกุล Varanus และความที่ฟอสซิลของมันคล้ายมังกรโคโมโด

จึงทำให้ตำราบางเล่มเรียกชื่อวิทย าศาสตร์ของมันว่า Varanus Prisca
พวกเมกาลาเนียเคยอาศัยอยู่บริเวณตอนใต้ของทวีปออสเตรเลีย เมื่อ 1.4 ล้านปี

ถึง50,000 ปี ก่อน ในยุคพลีสโตซีน สำหรับขนาดของมัน เนื่องจากยังไม่พบโครงกระดูกครบทั้งตัว

จึงทำได้เพียงคาดคะเน โดยแรกสุด คาดว่า เมกาลาเนียย าว 7 เมตรและหนัก 620 กิโลกรัม

ต่อมา ลดลงเหลือ ย าว 5.5 เมตร หนัก 575 กิโลกรัม จนเมื่อได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของข้อกระดูกสันหลังกับความย าวลำตัว

นักวิทย าศาสตร์จึงคำนวณว่า หากเมกาลาเนียมมีหางย าวแบบตะกวด

มันจะมีความย าว 7.9 เมตร แต่ถ้าหางของมันเป็นแบบมังกรโคโมโด มันจะย าว 7 เมตร ส่วนน้ำหนักอยู่ที่ราว 800 กิโลกรัม
เมกาลาเนียเป็นสัตว์กินเนื้อ มันมีกรงเล็บแหลม ฟันคมเรียงเป็นแนวติดกันและเชื่อกันว่า

ในน้ำลายก็น่าจะอุดมไปด้วยเชื้อโรคแบบเดียวกับมังกรโคโมโด
พวกมันล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่าง จิงโจ้และสัตว์ยักษ์โบราณ อย่างไดโพรโตดอนหนักสองตัน
เนื่องจากเมกาลาเนียเป็นสัตว์เลื อดเย็น จึงไม่อาจวิ่งไล่ได้นาน

แต่จะซุ่มรอและพุ่งเข้าจู่โจม โดยอาจฆ่ าจิงโจ้ได้ด้วยการกัดครั้งเดียว(ถ้าไม่พลาด)

ส่วนเหยื่อขนาดยักษ์นั้น สันนิษฐานว่ามันใช้วิธีเดียวกับโคโมโด นั่นคือกัดให้เป็นแผล

และปล่อยให้หนีไป ซึ่งเหยื่อจะติดเชื้อ เลื อดเป็นพิ ษและตา ยในเวลาไม่เกินสามวันหลังจู่โจม โดยเมกาลาเนียจะตามกลิ่นจนพบซากและกิน
ออสเตรเลียเมื่อ 60,000 ปีก่อน อากาศมีความชื้นกว่าปัจจุบัน

พื้นที่ซึ่งทุกวันนี้เป็นทะเลทราย ยุคนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าเขตร้อนสลับป่าละเมาะ

ซึ่งเหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ใหญ่กินพืชที่เป็นเหยื่อของเมกาลาเนีย
แม้จะเป็นนักล่าที่น่ากลัว แต่ในยุคนั้น เมกาลาเนียยังมีคู่แข่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักล่าอย่าง

สิงโตมาซูเพียลที่แม้จะตัวเล็กกว่าแต่ว่องไวกว่ามาก นอกจากนี้

ยังมีคู่แข่งที่มีขนาดพอฟัดพอเหวี่ยงกับมัน อย่างจระเข้บกซิโฟดอนท์(Ziphodont)

ที่ย าวหกเมตร ซึ่งเป็นนักล่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของออสเตรเลียยุคโบราณ
ฟอสซิลเมกาลาเนียที่อายุน้อยที่สุด มีอายุ 50,000 ปี แต่นักวิทย าศาสตร์สันนิษฐานว่า

พวกมันอาจสูญพันธุ์ไปเมื่อ 45,000 ปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยน

แปลงของสภาพอากาศทำให้ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะกลายเป็นทุ่งหญ้าแห้งแล้งกึ่งทะเลทราย

ทำให้สัตว์กินพืชขนาดใหญ่สูญพันธุ์ ส่งผลให้พวกสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่อย่างเมกาลาเนีย จระเข้บกและสิงโตมาซูเพียลสูญพันธุ์ตามไป
อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานว่า มนุษย์เข้ามาที่ออสเตเลียครั้งแรกเมื่อ50,000 กว่าปีก่อน

นักวิทย าศาสตร์บางกลุ่มจึงสันนิษฐานว่า มนุษย์รุ่นแรกอาจมีส่วนในการสูญพันธุ์ของเมกาลาเนียและสัตว์ยักษ์อื่นๆ

Related Posts