นี่คือ ปัญหาใหญ่ในการเงิน ที่ทุกคนมักจะพบเจอ เหมือนกันเกือบทั้งหมด

1. ใช้จ่ายเพื่อความสุขระยะสั้นมากเกินไป

ความสะดวกสบาย ทั้งในแง่การใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ของคนเรา มีส่วนสำคัญในปัญหาทางการเงินของเรา

เพร าะหลายอย่างเป็นสิ่งที่ดูจะ “ละ” ยากพอสมควร และคนส่วนใหญ่มักจะดึงเงินเก็บและเงินอนาคต

เข้ามาใช้จ่ายในเงินส่วนนี้มากเป็นพิเศษด้วย ซึ่งนั่นจะมีแต่ยิ่งทวีคูณปัญหา วิธีแก้คือให้ลดละบางอย่าง

ที่เล็กน้อยออกไปก่อน และค่อยพิจารณา ตัดชิ้นใหญ่ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องหักดิบ

แต่ก็ต้องมีวินัย ใครทำได้ก่อน ก็ได้เปรียบกว่าในระยะย าว

2. ไม่ออมเผื่อฉุกเฉิน

คนส่วนใหญ่วางแผนการเงิน เผื่อแค่ค่าใช้จ่ายและออมเผื่ออนาคต แต่ไม่มีเงินส่วนสำหรับฉุกเฉินเลย

ซึ่งคำว่าฉุกเฉินเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นอะไรไป ต้องไปประสบอุบัติเหตุที่ไหน

แต่แค่คนในครอบครัวมาขอยืมเงิน หรืออะไรก็ตาม ที่ทำให้กระแสเงินสดของคุณมันสะดุด แม้เพียงเล็กน้อย

อะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นครั้งคราว แต่ทำให้คุณต้องคิด และคำนวณความเป็นอยู่ไปถึงปลายเดือน

นั่นแหละคือความฉุกเฉิน

3. ลงทุนช้า

เงินออมไม่ช่วยให้เรารวยขึ้น มันทำได้แค่ซื้อความปลอดภัยให้กับคุณ เพ ราะสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณรวยขึ้นคือ

สินทรัพย์ และสินทรัพย์ก็มาจากการลงทุน ไม่ว่าจะในแง่ของหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกัน

ทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยง ซึ่งถ้าคุณไม่คิดจะศึกษาอะไรเลย นอกจากจะจนลงเรื่อยๆ จากเงินเฟ้อแล้ว

ก็ยังโดนทวีความรวดเร็ว ด้วยการลงทุนที่ผิดพลาดเข้าไปด้วย

4. ประหยัดเกินไป

เพร าะบางคนคิดมากเป็นพิเศษ คิดถึงอนาคตจนลืมปัจจุบัน ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเครียดขนาดนั้น

คุณสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ เพียงแค่มันต้องมีลิมิต และตั้งอยู่บนความเหมาะสม

เพร าะการที่คุณประหยัดเกินไป มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะความเป็นอยู่ แต่มันลามไปถึงความคิดของคุณด้วย

ที่กำลังจะถูกตีกรอบ และแน่นอนมันไม่เคยเป็นผลดีกับใคร

5. ไม่วางแผนการเงินระยะ ย าว

บางคนชีวิตการเงินดูดีมาก แต่ก็วิ่งแบบเดือนชนเดือน ไม่มีการเติบโตอะไรเลย มันดีแค่ในมุมหนึ่งเท่านั้น

และสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป มันก็เป็นส่วนสำคัญมากซะด้วย เพ าะวันใดวันหนึ่ง คุณก็ต้องมีครอบครัว

ซึ่งมันต้องใช้เงินเยอะมาก เว้นแต่ว่าคุณจะไม่มีลูก แต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องแก่ ซึ่งมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดี

และการที่คนเราจะใช้เงิน แบบที่ไม่ได้หาเงินตลอด 10 – 20 ปี มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

สำหรับชีวิตที่ขา ดการวางแผน

Related Posts