ฝึกทำตัวให้มีความสุขแบบเรียบง่าย ไม่เบี ยดเบียนใคร แล้วจะสุขมากขึ้น

มีหลายวิธีในการสร้างความสุข ให้กับตัวเองแบบง่ายๆ ได้ผลอย่ างชัดเจน ไปดูกันเลยค่ะ

1.อยู่กับปัจจุบัน

มีสติอยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ถ้าสร้างเหตุไว้ดีผลย่อมต้องมีแ นวโน้มออกมาดีค่ะ

2.ยินดีและพอ ใจกับสิ่งที่ตัวเองมี ได้ทำ และได้รับ

นั่นหมายถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนั้นดีทั้งนั้น

เพร าะมันเกิดมาจากทา งเลือกที่คุณเลือกแล้ว ณ ข้อจำกัดที่คุณมี เช่น ความรู้ความสามารถ โอกาส อุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนั้น

อะไรก็ตา มที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ขอให้คุณมองหาข้ อดีของทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

ไม่ว่ามันจะน้อยนิดก็ตาม ถ้าถามว่าถ้าไม่คิดแบ บนี้จะเป็นไรไหม สุดท้ายก็คือใจคุณที่ทุกข์ไม่ใช่ใจใใคร รู้อย่ างนี้คุณต้องต้องเปลี่ ยนวิธีการคิดให้มีความสุขดีกว่าค่ะ

3.คบเพื่อนที่ดี

ถ้าคุณรายล้อมไ ปด้วยคนที่มองโลกในแง่ดี นิสัยดี คุณก็จะคิดดีมีความสุขตามไปด้วย

นี่คือกฏของแรงดึงดูด ในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นคนดี คิดดี มีความสุข

คุณก็จะดึงดูดคนดีที่มีความสุข มาหาคุณด้วยเช่นกัน สำหรับคนที่ไม่ดีก็จะมองคนดีว่าเป็นคนน่าเบื่อ คบไปเค้าก็ออกจากวงจรชีวิตคุณไปเองด้วยกฎของแรงดึงดูด เพราะสุดท้าย คนเราจะคบกันยืดคบกันนาน ศีลมักจะเสมอกัน เคมีต้องกัน และจริตตรงกันค่ะ

4.เชื่อในความสามารถและการตัดสินใจของตัวเอง

ถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่ดีพอคุณก็ต้องหาวิธีทำให้ชีวิตดีกว่านี้

ดีกว่ามานั่งจมทุกข์เศร้าสร้อยอยู่ เ พราะมันไม่มีประโย ชน์อะไรเกิดขึ้นมาทั้งนั้น เช่น

ไม่รู้อะไรก็ไปหาคอร์ สเรียนเพิ่มเติมซะ กลัวอะไรก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวแล้ วเแก้ไขปัญหาไปเป็นเปลาะๆ ทำทีละนิดทีละหน่อยรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะ

5.ออกกำลังกา ย

การออก กำลังกายจะทำให้คลายเศร้าได้ เนื่องจากร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึก

กระฉับกระเฉงและการออกกำลังกา ยเป็นการทำให้คุณลืมนึกคิดถึง เรื่องไร้สาระที่ทำให้คุณทุก ข์ใจอีกด้วย

6.หาอะไรแปลกๆ ทำเพื่อเปลี่ยนบรรย ากาศ

คนเราบางทีทำอะไรซ้ำ ๆเดิมไปนานๆก็ทำให้ชีวิตไม่มีสีสัน

คุณควรหาเวลาไปทำกิจกรร มแปลก ๆ สนุก ๆ ร่วมกันกับเพื่อ นหรือครอบครัวบ้าง จะทำให้ชีวิตคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่ างดีเลย

7.พักผ่อนให้เพียงพอ

สำคัญมาก ที่คุณต้องนอนหลับให้เพียงพอต่อวัน ช่วงกลางคืนไม่ควรนอนดึกกว่าสี่ทุ่ม

ถ้าคุณปรับพฤติก ร ร มการนอนได้ คุณจะรู้สึกว่าร่างกายแ จ่มใสสดชื่นขึ้นมาอย่ างเห็นได้ชัดเลย

8.ยิ้มเข้าไว้

ไม่มีอะไรดีไปกว่า ยิ้มรับกับทุกอย่ างที่เข้ามาในชีวิตนั่นไม่ได้หมายถึงให้เดินยิ้มทั้งวันนะคะ

แต่ให้ยิ้มหรื อทำใจให้สงบและสุขเพื่อทำให้เกิดรอยยิ้มรับกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงปร ะสงค์ในชีวิต

9.คิดบวกมาก ๆ

การคิดบวกคือ การมองตัวเองในแง่ดี ให้อภัยตัวเองหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ตัวเองในทางแย่ ๆ

มองโลกตามความเป็นจริงอย่ างมีสติและไม่จมอยู่กับความทุกข์

หลีกเลี่ ยงการเอาอารมณ์ของคุณไปผูกติดกับการคำพูดและกระทำของคนอื่น แค่ทำได้เพียงเท่านี้คุณก็สบายแล้วค่ะ

10.อย่ ายึดติดกับอดีตที่หวนคืนมาไม่ได้

การยึดติดอดีต แล้วจมอยู่กับความทุกข์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลย

การนึกถึงอดีตนั้นทำได้ แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อคิดถึงอดีตต้องเรียนรู้คว ามผิดพลาด

ของตัวเองจากเหตุการณ์นั้นให้ได้เท่านั้นจึงทำให้การมองอดีตนั้นมีประโยชน์กับตัวคุ ณ

ทุกอย่ างต้องอาศัยการฝึกฝนและทำซ้ำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย บางคนทำได้เป็นธรรมชาติ

และเป็นนิสัยของตัวเองอยู่แ ล้วแต่บางคนก็ต้องการการแนะนำ

บอกกล่าวและฝึกฝนเพื่ อให้มุมมองและทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป อย่ างไรก็ตาม

ทุกคนสามารถมีความ สุขได้ในชีวิตความสุขไขว่คว้าได้ไม่ย าก

Related Posts