เมื่อย ามที่เราถึงคราวอับตาจน บุญของพ่อแม่นี่แหละ จะช่วยเราได้

ย ามชีวิตถึงตาจน บุญของพ่อแม่

พลิกชีวิตเราได้ ทุกครั้งที่ชีวิต

พบอุปสรรคกรรม ทุกครั้ง

ที่เจอแต่ปัญหา มืดแปดด้าน

อย่าทำร้ ายตัวเองซ้ำ ด้วยการทำชั่วเพิ่ม

หรือคิดว่า ขอแค่แก้ปัญหาให้ผ่าน

แต่ไปสร้าง ความเดือดร้อน

ละเมิ ดเบียดเบียนผู้อื่น

จากที่มื ดก็จะยิ่งมืดไปอีก

มาลองตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่

นับต่อจากนี้ ขอลด ละ เลิกความชั่ ว ทั้งปวง

จะสร้างบุญ ไม่ว่าจะน้อยใหญ่ เพียงใด

ทำจิตให้ผ่องใส มากที่สุดเท่าที่มากได้

ตั้งจิต น้อมลงระลึก ถึงความรัก

ความเมตตา ที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ที่อำนวยพรได้จริง ที่ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหน

ทั้งที่ท่านยังอยู่เป็นพระพรหม

เป็นเทวดาที่มี ลมหายใจ

หรือแม้ท่านจากไปแล้ว

เป็นเทวดาประจำตัว

ที่คอยดูแล ช่วยเหลือเรา

และเราเป็นผู้เกิดมา หลายภพชาติ

ย่อมมีพ่อแม่ ในทุกภพทุกชาติที่เกิด

ในทุกสถานะ ทุกวรรณะแน่นอน

มากมายมหาศาล

คนที่มีลูก รักลูกมากแค่ไหน

ให้ทุกอย่างได้ เพื่อลูก

พ่อแม่เรา ก็รักเรามาก

ให้ทุกอย่าง ได้เช่นกัน

ลองตั้งจิตดีๆ ขอเมตตา ขอบุญบารมี

พ่อแม่ ในทุกภพชาติ

บุญที่เราเคยทำ มาในทุกภพทุกชาติ

ในชาติปัจจุบัน ที่เรานึกได้รวม

เป็นมหาบุญกุศล ขออำนาจแห่งบุญ

พาเราให้พบทางออก พาเราให้มีปัญญา

พาเราให้ ออกมาจากความมื ด

พาเราให้พ้น จากอุปสรรคกรรม ทั้งปวง

สำหรับคนในชาตินี้ พบความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

เพ ราะพ่อแม่ เป็นเจ้ากรรม นายเวรฝ่ายไม่ดี

ขอให้ลองให้อภัย ถอยออกจากความเกลี ยดชัง

ถอยออกจาก ความขุ่นใจ

ถอยออกจาก วงเวียนกรร ม ให้อโหสิกรร มต่อกัน

ก็เป็นบุญใหญ่ มากแล้วในชาตินี้

บุญใหญ่ แห่งการให้อภัยทานนี้

ระงับเว ร และพาเราให้พ้น

จากอุปสรรคกรร มทั้งปวงได้เช่นกัน

Related Posts