5 สิ่งเหล่านี้ ที่เป็นตัวการทำให้คุณต้องเหนื่อยกับชีวิตเอามากๆ

มาดูสาเหตุที่ทำให้คุณเหนื่อยทั้ง 5 ข้อ กันดีกว่า

1.คุณมีความสุขแบบเฟคๆ

แทนที่ความสุขจะเป็นเรื่องง่าย มันกลับเป็นเรื่องย ากสำหรับคุณ และคุณจำเป็นต้อง
ลงทุน ลงแรง พย า ย าม หลายอย่ างเพื่อให้ตัวเองมีความสุข อันนี้เป็นสัญญาณชัดเจน
ที่บ่งบอกว่า ชีวิตคุณมีความไม่สมดุลอย่ างใดอย่ างหนึ่ง จนเห็นได้ชัด ไม่ควรปล่อยผ่าน

2.คุณรู้สึกเบื่อ หรือเหนื่อยล้ากับทุกๆเรื่องและทุกวัน

ไม่ว่าจะมาจากเรื่องงาน เรื่องความสัมพันธ์ หรือเป็นเรื่องส่วนตัว ความเหนื่อยล้าที่มากเกินกว่า
เหตุมันไม่ปกติอยู่แล้ว คุณมองข้ามไม่ได้หรอกนะ เพร าะสิ่งๆนี้สามารถส่งผลต่อสุขภาพ และ

ความเป็นไปในชีวิตคุณได้มากกว่า 5 ปีเลยทีเดียว ให้ตั้งสติแล้วจับสังเกตุใหม่ในทุกๆ วัน ว่า
อะไรกันแน่คือต้นเหตุของความเหนื่อยล้า หลังจากนั้นจึงค่อยหาวิธีตัด หรือปรับเปลี่ยนเพื่อ
หลีกเลี่ยงมันออกไป

3. คุณพย าย ามจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนอื่น

แล้วถ้าอย่ างนั้น โลกจะสร้างมนุษย์ให้เกิดมาแตกต่างกันทำไม แปลว่าความแตกต่างนี้มีเหตุผล
และเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำรงอยู่ส่วนความไม่พอใจที่เรามี ก็ขอให้เลือกพัฒนาตัวเอง

ไปเป็นตัวคุณคนเดิม ในแบบฉบับที่ดีกว่า เก่งกว่า เพียบพร้อมกว่าไม่ใช่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การพย าย ามเลียนแบบคนอื่น การทำแบบนั้น กำลังทำให้โลกเสียสมดุลนะรู้ไหม?

4.คุณมีความรู้สึกว่าความเป็นไปได้ในชีวิตมันน้อยลงเรื่อยๆ

และมีสองเหตุผล คือ

1. คุณวางเป้าหมายใหญ่ แต่ ไม่กำหนดเป้าหมายเล็กระหว่าง

2. คุณยังไม่จริงจังมากพอยังไม่มุ่งมั่น และอดทนมากพอ

หากรู้สึกว่าชีวิตมันย า ก โอกาสมันน้อยให้คุณลองพิจารณาสองข้อนี้ซ้ำๆ ให้เวลากับตัวเอง
ในเรื่องของความต้องการชีวิตมากๆ พอตัดสินใจได้ก็ให้รีบทำทันที เพราะบางเรื่องก็ขึ้นอยู่กับ
จังหวะเวลาชีวิต คุณอาจจะมีโอกาสได้ลงมือทำสิ่งๆ นั้นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็เป็นได้

5. คุณพย าย ามทำสิ่งเดิมๆ วิธีการเดิมๆ กับเรื่องที่มันเคยผ่านไปแล้วให้กลับมาดีขึ้น

หยุดทำตัวเหมือนคนไม่มีทางเลือก ชีวิตคุณไม่ได้จ บอยู่แค่ตรงนี้ คนที่พย าย าม ทำสิ่งเดิมๆ
วิธีการเดิมๆ ก็เหมือนกับคนที่ไร้ทางเลือกไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไร เพร าะคิดว่าสิ่งนี้สิ่งตรงหน้านี้

คือดีที่สุดที่ชีวิตนี้จะหาได้ มันใช่เหรอ? คุณค่าของคุณมีเพียงเท่านั้นหรือ ไม่หรอก เลิกทำซะ
แล้วบอกกับตัวเองว่าเราต้องได้ดีกว่านี้ จงออกไปเปลี่ยนแปลงมัน

Related Posts