5 สิ่ง ที่ควรถามใจตัวเอง ก่อนตัดสินใจ ลาออกจากงาน ในยุคนี้

หลายคนที่กำลังคิดที่จะ ลาออกจากงาน อาจกำลังชั่งใจว่าจะลาออกดีหรือไม่ แล้วถ้าลาออกจะทำอะไรต่อดี

การลาออกอาจเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด หรืออาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาก็ได้

ถามใจตัวเองด้วย 5 คำถามที่จะช่วยตรวจสอบว่าคุณพร้อมที่จะ ลาออก เปลี่ยนงาน หางานใหม่

เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพิ่มเงินเดือน เพิ่มประสบการณ์ให้ตนเองแล้วหรือยัง

1. ทำไมจึงอยาก ลาออกจากงาน

คำถามยอดฮิต ที่แทบทุกคนที่ลาออกต้องเคยถูกถาม ทั้งจากครอบครัว

เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า เจ้านาย และฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

ซึ่งนอกจากคนอื่น ๆ จะชอบถามคำถามนี้แล้ว

เชื่อว่าคนที่คิดจะลาออกทุกคนก็น่าจะเคยถามคำถามนี้กับตัวเองมาหลายครั้งหลายหนเช่นกัน

คุณโอมศิริ วีระกุล สรุปปัจจัยในการ ย้ายงาน เอาไว้ในหนังสือ “เปิดเทอมใหญ่ วัยทำงาน” ว่ามี 3 ปัจจัย ได้แก่

งาน งานที่ทำตรงตาม Job Description หรือไม่ ทำออกมาได้ดี มีความถนัด ชอบ และมีความสุขที่ได้ทำหรือไม่

เงิน เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ต้องแลกมาด้วยความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และภาระงานที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ลองชั่งน้ำหนักดูว่างานที่คุณทำอยู่คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับหรือไม่ และสิ่งที่คุณต้องเสียไป ไม่ว่าจะเป็น เวลา สุขภาพ

คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับหรือไม่ หากต้อง เสียสุขภาพ อดหลับ อดนอน เครียด เจ็บป่วย จากการทำงาน ย่อมไม่คุ้มค่าแน่นอน

เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า เจ้านาย หากหัวหน้าหรือเจ้านาย

คือเหตุผลที่ทำให้คุณอยากลาออก ลองกลับมาถามตัวเองดูว่าปัญหาระหว่าง

คุณกับหัวหน้าหรือเจ้านายนั้น เกิดจากอะไร คุณสามารถที่จะแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เอ่ยคำขอโทษได้หรือไม่

แล้วหากคุณจะต้อง ลาออกจากงาน เพราะเหตุผลนี้ คุณยอมรับเหตุผลข้อนี้ได้หรือไม่

เพื่อนร่วมงานยอดแย่ 4 ประเภท พร้อมวิธีรับมืออละอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเหล่านี้ งานที่เรามีความสุขที่จะทำ

และจะยังอยากทำต่อไปโดยไม่ลาออกไปเสียก่อน คืองานที่ทำแล้วรู้สึกว่า “ตอบโจทย์” ความต้องการของตัวเอง

เช่น ทำแล้วเก่งขึ้น มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ได้เงินเดือนตามที่ต้องการ

มีเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า เจ้านาย ที่ดี ทำงานด้วยแล้วมีความสุข

หากงานที่ทำอยู่ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ของเราได้ เราก็จะทำงานนี้ต่อไปได้อย่างมีเป้าหมาย

หากเราเต็มที่กับงานแล้วพบว่างานนั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ของเราได้

ก็อาจถึงเวลาที่ต้องลาออกจากงานเดิมเพื่อไปเริ่มต้นหางานใหม่

ที่ตอบโจทย์ความต้องการ และความทะเยอทะย านของเรามากกว่า เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ทักษะ และเงินเดือน

2. ปัญหาในที่ทำงานเก่า สามารถแก้ไขได้หรือไม่

ที่ทำงานทุกที มีปัญหา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร

หากเหตุผลที่คุณต้องการลาออก เกิดจากการที่ที่ทำงานเก่ามีปัญหา

และคุณต้องการลาออกเพื่อแก้ปัญหานี้ ลองคิดหาทางออก

ให้กับปัญหาดูว่าปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการอื่นไม่ใช่การลาออกหรือไม่

วิธีการลาออกเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์นี้หรือไม่ หากสาเหตุการลาออกของคุณไม่ได้เกิดจากปัญหาใด ๆ

คุณสามารถมองข้ามคำถามข้อนี้ไปได้เลยค่ะ

3. ลาออกแล้วไปไหน

อีกคำถามยอดนิยมที่มักจะถูกถามบ่อยพอ ๆ กับคำถามในข้อที่ 1 คือ “ลาออกแล้วไปไหน” “ไปทำงานอะไรต่อ”

ก่อนที่จะลาออก คุณควรตอบคำถามนี้ให้ได้เสียก่อน ว่าถ้าคุณลาออก แล้วคุณจะทำอะไรต่อไป

จากที่คุณเคยต้องทุ่มเทเวลา มันสมอง และแรงกาย แรงใจไปกับงานนี้ ในวันที่คุณไม่ต้องทุ่มเทสิ่งเหล่านี้ให้กับที่ทำงานแห่งนี้แล้ว

คุณวางแผนที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร หากต้องการ หางานใหม่ หรือ เปลี่ยนงาน คุณตั้งใจว่าจะหางานใหม่เมื่อไหร่

งานใหม่นั้นคืองานอะไร ประเภทไหน ต้องทำอะไรบ้าง ภาระงาน เงินเดือน สวัสดิการ และปัจจัยอื่น ๆ

เช่น การเดินทาง ค่าใช้จ่าย ค่ากินอยู่ วันเวลาเข้า-ออกงาน วัฒนธรรมองค์กร อุดมการณ์ ทัศนคติ

และวิถีปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ตรงตามที่คุณ ต้องการหรือไม่

สามารถติดตามข่าวสารตลาดนัดพบแรงงานได้ที่ กรมการจัดหางาน

4. คุณพร้อมที่จะลาออกแล้วหรือยัง

ทั้งเรื่องสภาพจิตใจ และสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

พร้อมที่จะลาออกแล้วหรือยัง การลาออกในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ภาระหนี้สินที่คุณกำลังรีบสะสาง และค่าใช้จ่ายที่คุณจำเป็นต้องใช้หรือไม่ มีแผนการสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้หรือยัง

ผ่านการคิด พิจารณา ไตร่ตรอง มองหาทางหนีทีไล่ มองหาทางเลือกใหม่ วางแผนเส้นทางชีวิตของตนเองเอาไว้ให้ชัดเจน

5. ทักษะอะไรที่ควรพัฒนาหลังจากลาออก

มาถึงคำถามข้อสุดท้าย ตอนนี้คุณคงตอบตัวเองได้แล้วว่า คุณควรลาออกหรือไม่ ที่จริงแล้วคุณต้องการลาออกหรือเปล่า

ค้นหาข้อด้อย ข้อบกพร่องในตัวคุณ รวมไปถึงสิ่งที่คุณควรพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง

เพ ราะชีวิตคือการเดินทาง ก้าวไปข้างหน้าเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หากคุณต้องการก้าวหน้าในชีวิต

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

หากคุณตัดสินใจลาออก จะได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถทำงานใหม่ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

หากคุณตัดสินใจทำงานที่เดิมต่อ คุณจะได้พัฒนาตนเอง

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และสามารถทำงานอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้

You may have missed