8 แนวทาง ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ชีวิตมีความสุข ไม่ย ากลำบาก

1. อยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอ

รู้จักพอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ หัดปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรได้ดีอีกด้วย

2. แต่งหน้าน้อยลงมาก

เพ ราะรู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่แถมยังประหยัดเงิ นในการซื้อเครื่องสำอางได้เยอะมากเลย

3. ไม่ออกงานที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าว

เวลาเลิกงานมักให้ความสำคัญกับครอบครัว และเพื่อนที่สนิทกันมาก ๆ มีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพแน่น ๆ

4. ไม่ได้สนใจกับกระแสสังคม

ในตอนนี้ที่เป็นอยู่ ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง ใส่ใจและโฟกัส ที่ตัวเราอย่าไปมอง และอย่าไปเหมือนใคร

5. ขับรถธรรมดาไม่ได้ขับรถหรู

เพร าะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบรถธรรมดา ก็ขับไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพง ๆ มาขับ

6. ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบัน

อย่าไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอดีต เพร าะอดีตก็คืออดีต เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว

7. ลองใช้ของธรรมดา

ไม่ติดหรู ไม่ติดของแบรนด์เนม เคยเที่ยวเมืองนอก แล้วชอบซื้อของแบรนด์เนมทั้งหมด

แต่ตอนนี้หยุดทั้งหมด เพรา ะคิดแล้วว่าของธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกัน เสียดายเงิน เสียดายทรัพย ากรโลก

8. ความโกรธทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน

เราจึงเลือกไม่โกรธใครนาน ใครทำดี เราก็ดีกลับ ใครไม่ดี ก็อย่าไปสนใจไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

You may have missed